Inzendingen:
1. De inzendingen moeten in het Nederlands geschreven zijn.
Iedere deelnemer mag één verhaal insturen. Dit mag niet langer zijn dan 850 woorden.
2. De inzending moet per e-mail als Word-document worden ingeleverd via website www.baarnseliteratuurprijs.nl. Mits gemotiveerd, kan de inzending ook uitgeprint op A4-formaat worden ingeleverd (zie ook punt 5 van dit reglement).
3. De titel moet boven het verhaal staan, de regelafstand enkel, voor een nieuwe alinea komt één return en voor een flashback of -forward een witregel (2 * return). Plaats uw naam niet bij het verhaal in het Word document.
4. Bij de inzending moet vermeld worden: de naam, het adres, en het telefoonnummer van de schrijver, de titel van het verhaal, het e-mailadres en de geboortedatum van de schrijver. Deze gegevens kunnen worden ingevuld in het digitale formulier op de website.
5. De deelnemers kunnen vanaf 24 april tot en met 24 mei 2019 hun inzending per e-mail insturen www.baarnseliteratuurprijs.nl of inleveren bij de Baarnse vestiging van Bibliotheken Eemland (Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn).
6. In de titel mag het thema van dit jaar, “Een Vriendendienst”, niet voorkomen.
7. Geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten van anderen dan de auteur is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van deelname..

Deelname:
8. Om mee te kunnen doen, moeten kandidaten voldoen aan deze wedstrijdregels. Zij kunnen deze bekijken op www.baarnseliteratuurprijs.nl of ophalen bij de Baarnse vestiging van Bibliotheken Eemland.
9. Deelnemers aan de wedstrijd zijn verplicht hun geboortedatum in te vullen. Aan de hand van de leeftijd zal de jury rekening houden met uitzonderlijk jong talent.
10. De organisatoren van de Literatuurprijs en de juryleden en hun partners zijn uitgesloten van deelname.
11. Door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender dat het werk nog niet eerder in enige vorm (waaronder op internet) werd gepubliceerd en/of bekroond.
12. Winnaars van de eerste prijs bij eerdere edities van de Baarnse Literatuurprijs zijn uitgesloten van deelname.
13. De wedstrijd is bedoeld voor beginnende schrijvers. Professionele auteurs zijn uitgesloten van deelname.
14. Door deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement.
15. De organisatie behoudt zich het recht voor foto’s van de uitreiking te (laten) publiceren op de website van het festival en in de pers.

Jury:
16. De deskundige jury bestaat uit zes leden.
17. De uitspraak van de jury is bindend en correspondentie hieromtrent is uitgesloten.
18. De ingezonden verhalen worden niet teruggezonden.
19. De deelnemers worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking van de wedstrijd op zaterdag 7 september 2019. Nadere bijzonderheden worden aan de deelnemers gemaild en o.a. bekend gemaakt op de website van het Cultureel Festival Baarn (www.cultureelfestival.nl) en/of die van de literatuurprijs (http://www.baarnseliteratuurprijs.nl).
20. De prijzen worden niet toegekend indien de jury van oordeel is dat geen van de inzendingen aan de eisen voldoet.
21. 12 Genomineerde werken, waaronder de door de jury bekroonde verhalen, worden in augustus voor de verkiezing van de Baarnsche Courant Publieksprijs gepubliceerd in het gelijknamige blad en op de website van De Baarnse Literatuurprijs, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden geëist. De Baarnse Literatuurprijs heeft het eerste publicatierecht. De organisatie behoudt zich ook het recht voor de winnende verhalen te publiceren in een bundel.

In het kort:
• Deelnemers zijn van alle leeftijden
• Toegestane lengte van het verhaal is maximaal achthonderd en vijftig woorden.
• Inleveren uiterlijk 24 mei 2019 via het formulier op www.baarnseliteratuurprijs.nl of, getypt of geprint, bij de Baarnse vestiging van Bibliotheken Eemland (Hoofdstraat 1, 3741AC Baarn)
• De website van de Baarnse Literatuurprijs is: www.baarnseliteratuurprijs.nl.