Inzendingen:
1. De inzendingen moeten in het Nederlands geschreven zijn.
Iedere deelnemer mag één verhaal insturen. Dit mag niet langer zijn dan 850 woorden.
2. De inzending moet per e-mail als Word-document worden ingeleverd via website www.baarnseliteratuurprijs.nl. Mits gemotiveerd kan dit een document zijn op A4-papier getypt (of als computerprint).
3. De titel moet boven het verhaal staan, de regelafstand enkel, voor een nieuwe alinea komt één return en voor een flashback of -forward een witregel (2 * return). Plaats uw naam niet bij het verhaal.
4. Bij de inzending moet vermeld worden: de naam, het adres, en het telefoonnummer van de schrijver, de titel van het verhaal, het e-mailadres en de geboortedatum van de schrijver en de naam van de school indien dit van toepassing is.
5. De deelnemers kunnen vanaf 23 april tot en met 24 juni 2018 hun inzending per e-mail insturen of inleveren bij de Baarnse vestiging van Bibliotheken Eemland (Hoofdstraat 1, 3741AC Baarn).
6. In de titel mag het thema van dit jaar, De metamorfose, niet voorkomen.
7. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor eventueel plagiaat.

Deelname:
8. Om mee te kunnen doen, moeten kandidaten voldoen aan deze wedstrijdregels. Zij kunnen deze bekijken op www.baarnseliteratuurprijs.nl of ophalen bij de Baarnse vestiging van Bibliotheken Eemland.
9. Deelnemers aan de wedstrijd moeten scholier zijn van een middelbare school (VMBO/HAVO/VWO: categorie A) of ouder zijn bij inlevering dan 18 jaar en geen scholier zoals hiervoor genoemd (categorie B).
10. De organisatoren van de Literatuurprijs en de juryleden en hun partners zijn uitgesloten van deelname.
11. Door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender dat het werk nog niet eerder in enige vorm (waaronder op internet) werd gepubliceerd en/of bekroond.
12. Winnaars van de eerste prijs bij eerdere edities van de Baarnse Literatuurprijs zijn uitgesloten van deelname. De wedstrijd is bedoeld voor beginnende schrijvers, niet voor degenen die schrijven als beroep hebben.
13. Door deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement.
14. De organisatie behoudt zich het recht voor foto’s van de uitreiking te (laten) publiceren op de website van het festival en in de pers.

Jury:
15. De deskundige jury bestaat uit vijf leden o.l.v. een onafhankelijke voorzitter.
16. De uitspraak van de jury is bindend en correspondentie hieromtrent is uitgesloten. De ingezonden verhalen worden niet teruggezonden.
17. De deelnemers worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking van de wedstrijd op zaterdag 1 september 2018. Nadere bijzonderheden worden aan de deelnemers gemaild en o.a. bekend gemaakt op de website van het Cultureel Festival Baarn (www.cultureelfestival.nl) en/of die van de literatuurprijs (http://www.baarnseliteratuurprijs.nl).
18. De prijzen worden niet toegekend indien de jury van oordeel is dat het ingezonden werk niet aan de eisen voldoet.
19. Genomineerde werken, waaronder de door de jury bekroonde verhalen, worden in augustus voor de verkiezing van de Baarnsche Courant Publieksprijs gepubliceerd in het gelijknamige blad en op de website van De Baarnse Literatuurprijs, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden geëist. De Baarnse Literatuurprijs heeft het eerste publicatierecht. De organisatie behoudt zich ook het recht voor de winnende verhalen te publiceren in een bundel.

In het kort:
• Deelnemers zijn middelbare scholier (categorie A) of minimaal 18 jaar (categorie B).
• Toegestane lengte van het verhaal is maximaal achthonderd en vijftig woorden.
• Inleveren uiterlijk 24 juni 2018 via het formulier op www.baarnseliteratuurprijs.nl of, getypt of geprint, bij de Baarnse vestiging van Bibliotheken Eemland (Hoofdstraat 1, 3741AC Baarn)
• De website van de Baarnse Literatuurprijs is: www.baarnseliteratuurprijs.nl.