De Baarnse Literatuurprijs, het jongste onderdeel van het Cultureel Festival Baarn, heeft als schrijfwedstrijd in korte verhalen een jury, die ieder jaar alle inzendingen beoordeelt, nomineert en bekroont. Dit gezelschap bestaat uit vijf leden, die allen belangeloos hun tijd en expertise aanwenden om tot een kundig en kritisch oordeel te komen. Na vijf jaar trouwe inzet, vanaf het prille begin, heeft Karin Horst door haar vele verplichtingen haar vrijwillige taak moeten opgeven. Gelukkig heeft zij binnen haar eigen organisatie, Bibliotheek Eemland, Liesbeth van Dongen in Baarn bereid gevonden om haar plaats in te nemen.

Karin Horst werkt als coördinator binnen Bibliotheken Eemland in Amersfoort en is verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van cultuur en evenementen, zoals de Boekenweek, lezingen, Nederland Leest, schrijfcursussen etc. Daarnaast is zij bezig met het opzetten van een literaire collectie en een netwerk van Amersfoortse (en Eemlandse) auteurs. Zij is ook schrijvend lid van de schrijfkring van de bibliotheek die zij in 2008 oprichtte na afloop van een schrijfcursus. Tot slot heeft zij een kleine uitgeverij. Dick Vermeij, coördinator van de schrijfwedstrijd zegt hierover: “Het is begrijpelijk dat zo’n activiteitenlijst vraagt om herschikking van prioriteiten. Het is mooi dat Karin vervanging heeft gezocht en gevonden in de lokale omgeving van Baarn zelf. Dat wilde zij ook graag. Wij zijn haar dankbaar voor haar vijf jaren jurywerk en ik kijk met genoegen terug op de steun die ik in 2010 bij het opzetten van de Baarnse schrijfwedstrijd van haar heb ondervonden.” Zelf blikt zij met veel plezier terug op haar Baarnse juryjaren “waar soms pittige, maar zeer leuke discussies plaatsvonden”. “Ik hoop dat de Baarnse Literatuurprijs een lange traditie tegemoet gaat. Mijn laatste ‘oproep’ is richting de middelbare scholen: Doe mee! Stimuleer de fantasie en laat de jongeren schrijven”, aldus Karin Horst.

Liesbeth van Dongen, bij veel Baarnaars bekend, vooral bij bezoekers van de bibliotheek, neemt het jurywerk over. Als zelfverklaard “verwoed lezer” heeft zij zich beroepsmatig en privé jarenlang met het geschreven woord bezig gehouden, naast diverse functies in het bibliotheekbedrijf. Vanaf nu komt daar in de zomertijd het jurywerk bij, waarmee zij het aandeel van de andere leden gaat versterken. Die andere leden zijn Karin van der Raad, Jaap Lemereis en Stefan Popa, onder voorzitterschap van Frits Booy. Allen hebben zij schrijf- en bovenal ook veel leeservaring. Thea Kramer, medecoördinator van de literatuurprijs hierover: “Wij mogen best trots zijn op dit selecte gezelschap en al het werk dat zij doen. Tot 7 juli kunnen de verhalen over het thema De Oproep worden ingestuurd. Nu maar hopen dat veel lezers, vooral jongeren, zich uitgedaagd voelen, want aan de jury zal het niet liggen om er weer een mooi feest van te maken. Dat kunnen belangstellenden bij de prijsuitreiking op zaterdag 3 september beleven.” Bijzonderheden over de Baarnse Literatuurprijs staan op