Jury Baarnse Literatuurprijs

De vijfkoppige jury van de Baarnse Literatuurprijs heeft in haar slotberaad vastgesteld welke verhalen dit jaar zullen worden bekroond. Door het ongekend grote aantal inzendingen heeft de jury meer tijd nodig gehad dan ooit tevoren, ook omdat de verschillen in kwaliteit in een grote geselecteerde topgroep aanleiding gaven tot diepgravende discussies. Door het multidisciplinaire karakter van het beoordelende forum werden veel argumenten aangevoerd, waaraan gewetensvol, als altijd, volop ruimte is geboden.

Kunst voor kunst
De BLP kent twee categorieën, jongeren en volwassenen en de winnaar van de laatste mag zich winnaar noemen van de Baarnse Literatuurprijs 2017. Naast de oorkonde en een door diverse sponsoren gevuld pakketje met boeken en andere prijsjes, mag de winnaar van de eerste prijs een keus maken uit drie aangeboden kunstwerken van Baarnse signatuur. Dit werd vorig jaar voor het eerst mogelijk gemaakt, dank zij financiële steun van twee nieuwe sponsoren, uitgeverij Marmer (Baarn) en ComfortAdvies (Soest). De Baarnse Literatuuprijs heeft als onderdeel van het Cultureel Festival geen eigen financiële middelen en is dus volledig afhankelijk van ondersteuning door sponsoren en de gemeente.

In kringen van de vele inzenders die in de afgelopen jaren voor de prijsuitreikingen naar Baarn zijn gekomen, wordt de ambiance van de ceremonie in de Trouwzaal hoog gewaardeerd. De gemeente houdt dit jaar haar tweejaarlijkse gemeentedag waardoor de burgemeester vermoedelijk pas bij de feitelijke prijsoverhandiging acte de présence zal kunnen geven. Niettemin vormt zijn aanwezigheid en zeer persoonlijke inbreng altijd een vaak genoemd hoogtepunt voor de verzamelde genomineerden. De informele nagesprekken in de fraaie hal maken de literaire belevenis in Baarn compleet.

Nominaties
De nominaties betreffen niet de Baarnse Literatuurprijs want daarvan zijn de winnaars bij de jury nu bekend. Het gaat hier om twaalf uitverkoren verhalen, zoals die vanaf het begin in 2011 jaarlijks aan de Baansche Courant worden aangeboden. Daaronder bevinden zich naast de winnaars uit de twee categorieën een aantal inzendingen die het net niet hebben gehaald. De lezers van de krant kunnen een voorkeur aangeven voor een verhaal dat volgens hen in aanmerking komt voor de Baarnsche Courant Publieksprijs. Dit levert een aparte oorkonde en prijs op. Het is een keer voorgekomen dat een auteur met beide prijzen naar huis ging, maar ook dat een van de jongere winnaars ook de publieksprijs ontving. Vanaf 7 augustus worden gedurende twee weken alle twaalf genomineerde verhalen gepubliceerd, waarna de verkiezing wordt opengesteld. Hierover volgt nader bericht.