Gooitzen Zwanenburg studeerde natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn promotieonderzoek en aansluitende promotie heeft hij twee jaar in Engeland aan Oxford University gewerkt. Hierop volgde een uitstapje van enkele jaren in de ICT waar hij als systeembeheerder bij een groot accountantskantoor en vervolgens bij het AMC in Amsterdam werkte. Tegenwoordig werkt hij aan de Universiteit van Amsterdam waar hij werkt aan het modelleren van biologische systemen.

Hoewel opgeleid als klassieke “beta”, is hij zeer geinteresseerd in kunst, cultuur en cultuurgeschiedenis. Literatuur, als afspiegeling van cultuur, hoort dan ook tot zijn hobbies. Hij is een enthousiast deelnemer aan cursussen over kunst, geschiedenis en literatuur (onder andere aan de Volksuniversiteit Baarn en MOOCs (Massive Open Online Course)). Hij vindt het leuk in de jury van de Baarnse literatuurprijs zitting te nemen en is benieuwd naar de diversiteit van de inzendingen. Favoriete schrijvers: Borges, Márquez en Slauerhoff. Favoriete genre? Naast de historische roman en de biografie toch wel de “detective”.